Historia szkoły

Opublikowano: 2019-05-12 22:35, Numer artykułu: 13146 , Autor: G.Wiśniewska

Szkoła Podstawowa nr 23  powstała  w roku 1968 na bazie klas specjalnych przy szkole podstawowej, która istniała od 1921r. Ideą powstania szkoły było zapewnienie edukacji i wychowania dzieciom potrzebującym specjalnych metod nauczania. Pierwszym kierownikiem, a następnie dyrektorem szkoły był Henryk Winnicki. W pierwszym roku szkolnym 1968/1969 naukę rozpoczęło 151 uczniów. W 1977r. szkoła podstawowa przejęła dzieci ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 51 przy ulicy Toruńskiej. Także powiększyło się grono nauczycieli. Po 25 latach działalności szkoła liczyła 17 oddziałów i 204 uczniów. Została utworzona klasa wstępna.
W roku 1985 obowiązki dyrektora szkoły powierzone zostały Władysławowi Kozińskiemu.

9 września 1988 roku Szkole Podstawowej nr 23  nadano imię Stefana Balcera.  Nauczyciela okresu międzywojennego, kierownika szkoły powszechnej przy ulicy Fordońskiej. Rozstrzelanego na początku II wojny światowej w Dolinie Śmierci w Fordonie.

Rok 1999 był przełomowy - zaczęło funkcjonować przy Szkole Podstawowej nr 23 Gimnazjum nr 40. W roku szkolnym 2002/2003 w/w szkoły zostały przemianowane na Zespół Szkół nr 31; dyrektorem została Beata Stankowska, a w 2005r.  Katarzyna Fuksiewicz.

Po jej przejściu na emeryturę, w 2010r.  stanowisko dyrektora objęła Małgorzata Sopór. Od roku szkolnego 2017/2018 Zespół Szkół nr 31 tworzą Szkoła Podstawowa nr 23 i Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2. Obecnie uczy się tu prawie 150 niepełnosprawnych dzieci. Od początku zasadniczym celem kształcenia dzieci i młodzieży było ich wychowanie i przysposobienie
do życia. Głównym celem, jaki stawia sobie Rada Pedagogiczna, jest integrowanie uczniów z lokalnym środowiskiem, a także przygotowanie ich do pełnienia przyszłych obowiązków.