Świetlice, specjalistyczne wsparcie, koła zainteresowań, sport, Klub Olimpiad specjalnych "Naprzód"

Opublikowano: 2019-05-27 22:10, Numer artykułu: 13552 , Autor: G.Wiśniewska

Celem głównym pracy świetlicy terapeutyczno-rehabilitacyjnej przy ZS nr 31 w Bydgoszczy jest integracja dzieci nauczanych indywidualnie ze środowiskiem szkolnym, a także zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich potrzeb i możliwości.

 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych organizowanych na terenie szkoły takich jak:

  • ·         gospodarstwo domowe, na których uczą się: rozumieniai przestrzegania zasad zdrowego odżywiania; przygotowywania stołu do wspólnej konsumpcji; wykonywania potrawy wg przepisu, krojenia,gotowania, blanszowania i pieczenia; mycia i wycierania naczyń; wykonywania prac porządkowych; segregowania i prawidłowego układania w szafkach naczyń; posługiwania się narzędziami do obróbki ręcznej i mechanicznej; przepisów BHP; estetycznego  i higienicznego spożywania posiłków; poznają zagrożenia związane z prawidłową obsługą urządzeń i narzędzi
  • ·         arteterapia, na której uczniowie poznają różne materiały plastyczne i potrafią je wykorzystać w sposób twórczy; rozwijają wrażliwość estetyczną; rozwijają zakres możliwości komunikacyjnych, a swoje myśli i emocje wyrażają w sposób społecznie akceptowany; zwiększają poziom samoświadomości (działań, zachowań) i akceptacji siebie; uczą się nawiązywać prawidłowe kontakty z rówieśnikami; ćwiczą podejmowanie samodzielnych decyzji i odpowiadania za nie
  • ·         zajęcia muzyczno-ruchowe, na których uczniowie uczą się: odtwarzać rytm za pomocą klaskania, tupania, ruchów ciała; tańczyć przy muzyce; bawić się przy muzyce; reagować na sygnały dźwiękowe; naśladować proste ruchy nauczyciela; dokonywać wyboru; śpiewać fragmenty znanych piosenek; współpracy w grupie; podejmują próby gry na instrumentach
  • ·         zajęcia ogólnorozwojowe z elementami terapii polisensorycznej, na których uczniowie wielozmysłowo poznają określone pory roku; wykonują prace plastyczne z wykorzystaniem atrybutów związanych z panującą porą roku; rozwijają zmysł słuchu; pracują metodą M. Ch. Knilla i ruchu rozwijającego W. Sherborne; usprawniają motorykę małą i grafomotorykę poprzez ćwiczenia i prace plastyczne dostosowane do ich potrzeb i możliwości; stymulują wzrok, (rozwijanie syntezy i analizy wzrokowej); stymulują dotyk poprzez stymulacje układu przedsionkowego, stymulacje somatyczną i wibracyjną; stymulują zmysł węchu poprzez zapachy pochodzenia np. roślinnego; ćwiczą koordynacje wzrokowo-ruchową; biorą udział w ćwiczeniach relaksacyjnych; poznają świat poprzez smak, węch, dotyk, słuch, czucie
  • ·         teatrzyk pacynkowy-arteterapia, gdzie uczniowie rozwijają wyobraźnie, inicjują pomysły; wykonują prace za pomocą różnorodnych technik plastycznych; doskonalą pracę w grupie,wspólną zabawę i wzajemną pomoc; poznają bohaterów bajek, opowiadań i wierszy oraz próbują oceny ich postępowania; mają możliwość wyrażania własnych wypowiedzi za pomocą  różnorodnych środków artystycznych
  • ·         zajęcia plastyczne, na których uczniowie pogłębiają i usprawniają percepcje wzrokową „oko-ręka”; rozwijają aktywność indywidualną; ćwiczą kreatywne myślenie; rozwijają zainteresowania; rozbudzają ekspresję twórczą; wyrabiają  umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych
  • ·         zajęcia sportowe – gry i zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, na których uczniowie utrwalają nawyk prawidłowej postawy ciała; rozwijają koordynację ruchową; podnoszą sprawność ruchową i zręcznościową; rozwijają oraz nabywają świadomość swojego ciała i jego możliwości; wykonują ćwiczenia oddechowe i relaksują się.

 

Dzieci mają także możliwość uczestniczenia w organizowanych przez nauczycieli świetlicy terapeutyczno-rehabilitacyjnej uroczystościach i imprezach odbywających się na terenie szkoły i poza nią.