Świetlica socjoterapetyczna

Opublikowano: 2019-10-21 20:09, Numer artykułu: 15744 , Autor: A.Głowińska

Świetlica socjoterapeutyczna z ramienia Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "Borpa" działa w naszej szkole od kilku lat poprzez spotkania w dwóch grupach wiekowych:

- I grupa: uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz absolwenci Zespołu Szkół nr 31

- II grupa:  uczniowie Zespołu Szkół nr 31 klas 4 – 8

 

Cele zajęć:

- poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez budowanie pozytywnych wzorców i zdobywanie pozytywnych doświadczeń

- wskazywanie możliwości rozwoju i poszerzania przestrzeni życiowej członków (wychodzenie poza zamknięty krąg: szkoła – dom)

- rozbudzanie ciekawości świata i budowanie otwartości na otaczających ludzi

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i zdolności twórczych